Polityka Prywatności

Polityka prywatności i plików cookies

 

Wstęp

Administratorem strony jestem ja, Monika Jakubczak. Prowadzę działalność gospodarczą Monika Jakubczak zarejestrowaną w Polsce z siedzibą w Warszawie pod adresem Marsylska 5 m. 6, numer NIP: 951-105-58-11.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z moją polityką prywatności, możesz wysyłać wiadomość: mail

 

Najistotniejsze informacje związane z ochroną prywatności

 • - Kontaktując się ze mną, przekazujesz mi swoje dane osobowe, a ja gwarantuję, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim poza tymi, które są wymienione poniżej, a są potrzebne do sprzedaży mojej usługi.
 • - Powierzam przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • - Strona posiada narzędzie analityczne Google Analytics, które zbiera anonimowe informacje statystyczne na temat odwiedzin strony. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics i Google Adwords.
 • - Zapewniam możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może się wiązać z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook i YouTube.
 • - Zamieszczam na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Do ich odtwarzania wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.
 • - Stosuję pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

 

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jestem ja, Monika Jakubczak. Prowadzę działalność gospodarczą Monika Jakubczak zarejestrowaną w Polsce z siedzibą w Warszawie pod adresem Marsylska 5 m. 6, numer NIP: 951-105-58-11.

 

Podstawy prawne, cele oraz okres przetwarzania danych osobowych

 

Uprawnienia

 RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych i daje Ci prawo do:

 • - dostępu do Twoich danych osobowych,
 • - sprostowania Twoich danych osobowych,
 • - usunięcia Twoich danych osobowych,
 • - ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • - wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • - przenoszenia Twoich danych osobowych,
 • - wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • - odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 Zasady związane z realizacją powyższych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Wskazane jest zapoznanie się z tymi przepisami. Uprawnienia te nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Dla Twojej wygody wyszczególniłam poszczególne operacje przetwarzania danych osobowych, wskazując jednocześnie na przysługujące Ci w ramach tych operacji uprawnienia. Jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściłam się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych/Data Protection Commissioner).

 Jeśli chcesz wiedzieć jakie dane na Twój temat posiadam oraz w jakich celach je przetwarzam W każdej chwili możesz skontaktować się ze mną wysyłając: mail

Jako administrator gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Twoje dane mogą być przetwarzane przez moich podwykonawców, czyli podmioty, z których usług korzystam przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług czy realizacji zamówień:

 • - Google LLC – w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail funkcjonującej w oparciu o serwery Google
 • - INFOCAL Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, z adresem ul. Augustyna Szamarzewskiego 45A/48, 60-551Poznań - w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, hosting www
 •  - Infakt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Szlak 49, 31-153 Kraków – w celu wykorzystania ich programu fakturująco - księgowego

Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych, gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

 

Cele i czynności przetwarzania

 

Zamówienia

Składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres Skype lub inne medium przez, które będziemy się ze sobą kontaktowali w celu realizacji usługi.

Jeżeli dokonujesz zamówienia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, musisz podać nazwę firmy, adres siedziby oraz numer NIP.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane przekazane w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO – w przypadku dobrowolnego przekazania danych wrażliwych), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. f w przypadku dobrowolnego przekazania danych wrażliwych).

 Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych. Pamiętaj również, że mam obowiązek przechowywać faktury oraz dokumenty księgowe z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach.

Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednać sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z mojej bazy.

W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

 

Kontakt

 Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO – w przypadku dobrowolnego przekazania danych wrażliwych, czyli Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania ze mną kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. f w przypadku dobrowolnego przekazania danych wrażliwych).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jestem w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką ze mną prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na mój nadrzędny interes, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

 

Pliki cookies

 

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

Niektóre używane przeze mnie cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

 

Zgoda na cookies

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. Poniżej znajduje się wykaz przeglądarek i instrukcji modyfikacji ustawień plików cookies. Ponadto w menu pomocniczym danej przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

 

Instrukcje wyłączenia plików Cookie w popularnych przeglądarkach internetowych

 

Telefony komórkowe, tablety oraz inne urządzenia mobilne

Każdy rodzaj urządzenia mobilnego, może obsługiwać taką funkcjonalność w inny sposób zależnie od rodzaju urządzenia i wykorzystywanej platformy. Dlatego należy zapoznać się z ustawieniami prywatności w pliku pomocy, dokumentacji lub instrukcji obsługi danego urządzenia lub systemu operacyjnego.

 

Jeżeli Twoja przeglądarka nie pasuje do żadnego z podanych poniżej opisów, poszukaj pomocy na stronie twórcy przeglądarki lub w jej menu pomocy.

 

Rodzaje cookies

 Istnieją dwa rodzaje cookies: cookies własne i cookies podmiotów trzecich.

 Cookies własne

Cookies własne wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.

Cookies podmiotów trzecich

Cookies, które wykorzystują funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

 

Analiza i statystyka

 Korzystam z cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, czas spędzony na stronie, etc. Stosuję w tym zakresie Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC.

 

Narzędzia społecznościowe

 Zapewniam możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook i YouTube.

 Osadzam na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.

 Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Facebook – link

Google – link

 Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na mojej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu.

 

Logi serwera

 Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

 Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

 Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.